ReadyPlanet.com
dot dot
bullet“Femto LASIK”
bulletเทคโนโลยีล่าสุดของเลสิก
bulletSuperSight Surgery
bulletSmart Surf : เทคโนโลยีเลเซอร์ราคาคุ้มค่าย่อมเยา
bullet______________________
bulletเลนส์ตาเสื่อมสภาพ
bullet.


“Femto LASIK”

The 5th generation LASIK with Femtosecond laser technology

นับตั้งแต่ปี 1949 ที่เริ่มมีการคิดค้นการรักษาภาวะสายตาด้วยการแยกชั้นกระจกตา (Keratomileusis) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดย Dr. Barraquer และมีการเริ่มนำเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) มาใช้ในการรักษาในปี 1983 โดย Dr. Trokel ซึ่งมีผลการรักษาที่ดีมากขึ้นแต่ยังมีผลข้างเคียงซึ่งเป็นข้อจำกัดในการรักษาอยู่

ซึ่งต่อมาในปี 1990 ได้มีการใช้สองเทคโนโลยีนี้ร่วมกัน ทำให้การรักษาภาวะสายตามีความแม่นยำสูงมากขึ้น และผลข้างเคียงในการรักษาน้อยลง
การพัฒนาเทคโนโลยีของการทำเลสิกยังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการยิงของเลเซอร์ในยุคแรกที่เป็นลำแสงขนาดใหญ่ (Broad Beam) ซึ่งจะมีข้อจำกัดหากการเล็งของเลเซอร์มีความผิดพลาดหรือบิดเบี้ยว (Decenter) และแม้ว่าจะพัฒนาด้วยการใช้ระบบสแกนด้วยลำแสงแคบ (Slit Scanning) ซึ่งละเอียดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยต่อมาในยุคที่สามมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบที่เป็นลำแสงขนาดเล็ก (Flying Spot) ซึ่งมีการควบคุมทั้งพลังงานของเลเซอร์ที่แม่นยำและมีความสม่ำเสมอของจุดเลเซอร์ที่ยิงลงไปในลักษณะสุ่ม (Random) ซึ่งผลการรักษาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ

ต่อมาในยุดที่สี่เริ่มมีรูปแบบการยิงแน่นอนและแม่นยำมากขึ้นมีการคำนึงถึงการผิดเพี้ยนจากการรวมแสงของกระจกตา เป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ระนาบคลื่นแสงหรือเรียกว่าเป็น  “Wavefront guided LASIK”


เมื่อเข้าสู้เลเซอร์ในยุคที่ห้าเทคโนโลยีของการทำเลสิกยังก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการพัฒนาการแยกชั้นกระจกตาที่ดีมากขึ้น จากการแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยการใช้ใบมีด (Microkeratome) ซึ่งหากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ทำให้การแยกชั้นกระจกตาไม่สมบูรณ์ จะทำให้การแก้ไขภาวะสายตาเกิดความผิดพลาดง่ายและผลการรักษาอาจไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น  

การแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีดในอดีต
(Spoil) blade-microkeratome-lasik.gif 

 เข้าสู่การแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ความเร็วสูง (Femtosecond Laser) ซึ่งจะมีการแยกชั้นกระจกตาที่แม่นยำมากขึ้น เพราะมีใช้เลเซอร์ที่มีลำแสงขนาดเล็กมาก มีความแม่นยำสูง พลังงานไม่สูงนักในการแยกชั้นกระจกตา
ทำให้การแยกชั้นกระจกตา ได้กระจกตาที่มีความสมบูรณ์ของผิวกระจกตาที่มีความละเอียดสูงมาก และมีความเรียบของพื้นกระจกตาสูงมาก ส่งผลให้การรักษาด้วยเอ็กไซเมอร์เลเซอร์มีความแม่นยำมากขึ้น ลดภาวะการผิดเพี้ยนอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ความย่นของขอบกระจกตา ความขรุขระและความลาดเอียงของพื้นผิวกระจกตา อีกทั้งด้วยการใช้พลังงานของเลเซอร์ที่มีค่าน้อยๆ ช่วยลดภาวะการอักเสบของเนื้อเยื่อกระจกตา การสมานตัวของเนื้อเยื่อกระจกตาจะมีความเร็วสูงมากขึ้น การมองเห็นของคนไข้หลังการรักษาจะฟื้นตัวเร็วมาก ด้วยการควบคุมการตัดกระจกตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การแยกชั้นกระจกตามีขนาดและความหนากระจกตาที่สม่ำเสมอและมีความแม่นยำสูงมาก ทำให้ผลข้างเคียงหรือความผิดพลาดจากการรักษามีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมากหรือมีความปลอดภัยในการรักษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระบบการแยกชั้นกระจกตาด้วยระบบใบมีด


ปัจจุบันเราจึงสามารถพบเจอเทคโนโลยีนี้ ได้ตามศูนย์เลสิกชั้นนำในบ้านเรา ซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น “Femto LASIK” หรือ “Bladeless LASIK”เราอาจสรุปได้ว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคของเลสิกในยุคที่ห้าหรือ “The 5th generation LASIK with Femtosecond laser technology” นั่นเอง

              LASIK


โปรดสังเกตสัญลักษณ์ “5G LASIK” เพื่อแสดงให้ได้ทราบว่าในศูนย์เลสิกที่ท่านเข้าใช้บริการมีการนำเทคโนโลยี “Femtosecond Laser” เข้ามาให้บริการแก่ผู้รับบริการ

 ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดตัว “เลสิกไร้ใบมีด” ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจากเยอรมันนี ใช้เลเซอร์แก้ไขปัญหาเรื่องสายตา ชี้แม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ใช้เวลารักษาข้างละ 15-20 นาที แล้วกลับบ้านได้ คนไข้หลังผ่าตัดเผยโบกลาแว่นตาคอนแทคเลนส์ ปลื้มได้เห็นโลกใหม่ คล่องตัว ชีวิตมีความสุข
 คนไทยมีปัญหาเรื่องสายตาเป็นจำนวนมากทั้งสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิด และสายตายาวตามอายุซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่ออายุประมาณ 40 ปีขึ้นไปเนื่องจากความเสื่อมตามวัย ส่วนใหญ่ผู้ประสบปัญหาด้านการมองเห็นจะแก้ไขโดยการสวมแว่นสายตา ใส่คอนแทคเลนส์ หรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ การผ่าตัดที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือการทำเลสิก(LASIK) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีเลสิกใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา และสร้างความมั่นใจให้แก่คนไข้

โดยทั่วไปขั้นตอนการทำเลสิกมี 2 ขั้นตอนหลักๆ เริ่มจากการแยกชั้นกระจกตา เปิดขึ้นเป็นฝาบางๆ โดยเหลือขั้วไว้ด้านหนึ่ง แล้วจึงใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาที่ผิดปกติ
ที่ผ่านมาการทำเลสิกจะใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตา แต่ปัจจุบันเรามีทางเลือกที่ดีขึ้นโดยใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาแทน จึงเป็นที่มาของเลสิกไร้ใบมีด (FemtoLASIK)

หลังจากเราใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาแล้ว จึงใช้ excimer laser รุ่น Mel-80 ยิงเพื่อปรับแต่งความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในแต่ละขั้นตอนมีความแม่นยำและอ่อนโยนต่อดวงตา เมื่อยิงเลเซอร์เสร็จจะทำความสะอาดแผลและปิดกระจกตากลับเข้าที่เดิม โดยฝากระจกตาจะสามารถสมานตัวได้เองภายใน 3-5 นาที คนไข้สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัดและจะคมชัดขึ้นในวันรุ่งขึ้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัย แถมยังใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้แว่นตา หรือใส่คอนแทคเลนส์อีก

เครื่อง Femtosecond Laser LDV จากประเทศเยอรมันนีมารักษาคนไข้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้การแยกชั้นกระจกตาสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 17-20 วินาที โดยเลเซอร์จะโฟกัสลงไปใต้ผิวกระจกตาด้วยความแม่นยำ และจะสแกนไปตามความโค้งของกระจกตา ลดความคลาดเคลื่อนของการแยกชั้นกระจกตา ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก กระจกตาที่แยกได้มีความบางและเรียบ ใช้เวลาในการผ่าตัดเฉลี่ยข้างละ 15 นาที คนไข้สามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล

ข้อดีของการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์
1. มีความปลอดภัยสูง ไม่พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการแยกชั้นกระจกตาโดยใช้ใบมีด
2. สามารถกำหนดความกว้างของชั้นกระจกตาได้อย่างแม่นยำเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
3. แยกชั้นกระจกตาได้เรียบสม่ำเสมอ แผลหายเร็วจึงกลับมาใช้สายตาได้เร็ว
4. ใช้เวลาสั้นในการแยกชั้นกระจกตา

เครื่อง Femtosecond Laser นับว่าเป็นการรักษาที่ก้าวล้ำหน้าไปอีกขั้นสำหรับการทำ LASIK โดยเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเครื่องแยกชั้นกระจกตา ให้สามารถกำหนดระดับความหนาของกระจกตาตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และปลอดภัยCopyright © 2010 All Rights Reserved.